aukko easyword   bländare, öppning, helgdag c, högtid c, ledighet c, lov n, semester, göra hål, håla c, punktera, slå hål, avbrott n, gap n, hiatus, uppehåll n, iris c, regnbågshinna c, avbryta, break n, bryta ned, gå sönder, ha isär, ha sönder, paus c, rast c, spränga, ta isär, ta sönder, spelöppning c, glänta c, rensning c

suositut haut
akseli pohjapiirros lainata ei käytössä lähestyä -mpi