auttaa easyword   ge någon en hand, hjälp c, hjälpa, applåd c, bunt c, flank, förmåga, handlag n, handstil c, handtag n, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, skicklighet, tvärhand c, underskrift c, visare c, bistå, duga, nyttja, assist, assistera, stödja

suositut haut
asiantuntematon koskea vitsailla hypoteesi eläin hyväksyntä