jäädä easyword   låta fi, ligga fi, paus fi c, paustecken fi n, rest fi, stöd fi n, vila fi c, återstå fi, bli kvar fi, kvarbliva fi, kvarlämnas fi, kvarstå fi, kvarvara fi n, stanna kvar fi, hålla sig fi, stag fi n, vistas fi, vistelse fi c

suositut haut
säilyttää vihata yllyttäjä luonnostella tie [[väärä]] [[johtopäätös]]

: