järki easyword   komma n, landtunga c, mening c, peka, plats c, poäng c, prick c, punkt c, rikta, sida c, spets c, streck n, udd c, udde c, vägguttag n, växel c, miltal, bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, sinne n, akta, ande c, åsikt c, avsikt n, bekymra, böjelse c, bry, fästa, ge akt, geni n, håg c, hålla koll, inställning c, intellekt c, komma ihåg, koncentration c, lust c, medvetande n, minne n, önskan c, psyke n, se efter, se till, se upp, själ c, sköta, sköta om, snille n, ta hand om, tänka, tanke c, hjärna c, anledning c, argumentera, diskutera, motiv n, orsak c, resonera, skäl n, slutleda

suositut haut
köyriä vittuilla lämmittää lontoolainen levottomuus paalupaikka