jompikumpi easyword   antingen fi, båda fi, eller fi, endera fi, heller fi, vardera fi, vilken som fi

suositut haut
asettua menetelmä este porsas yhtä aikaa muisto

: