käydä easyword   åliggande n, bjudning c, förrättning c, fungera, funktion c, kall n, subrutin c, syssla c, tillställning c, tjänstgöra, uppgift c, verka, äga rum, hända, inträffa, ske, besök n, besöka, visit c, do n, laga, hit c, slå, slå emot, slag n, bäck c, driva, flöde n, kandidera, leda, rinna, rinnande n, runda c, springa, ström c, styra, förflytta, gå, pass n, passa, passage, passera

suositut haut
alusta haukka laivasto ihmis- löylyttää rikki