kanta easyword   åka, ända c, bornyr c, chef c, direktör c, fattning c, föreståndare c, förmåga c, först, fradga c, främst, huvud n, leda, ledare c, mot, nicka, övre c, rektor c, skalla, skalle c, skum n, spets c, topp c, position, ställ, ställa sig upp, ställning, stativ, vittnesbås, böka, hårrot c, heja, källa c, nollställe, ordrot, rota, rötter p, tandrot, dämma, förstäv c, härleda, härröra, härstamma, hejda, hindra, notskaft n, ordstam c, ploga, stjälk c, stoppa, ut, placera, placera ut, plats c, ben n, betala, fot c, hov c, kicka, klöv c, sparka, tass c, bråk n, dispyt n, dust n, gräl n, träta c, tvist c, tvistighet c, häl c, kränga, bas c, basera, början, grund, grunda, kasern, oädel, usel, basis c, kroppsställning c, ståndpunkt c

suositut haut
kertoa laakso mestari pysyä akateemikko tuutulaulu