keskeinen easyword   avgörande, central, huvudsaklig, nyckel-, pivå-, väsentlig, kärn-, kärnenergi-, kärnkraft-, kärnvapen-, nukleär, median c, mellerst, mitt

suositut haut
aine tippuri tietysti moottoritie -kas tulostin