kestää easyword   byte n, erövra, få, fångst c, fatta, föra, fram, gripa, hålla, intäkter c-p, på, sig, synpunkt c, tag, tagande n, tagning c, tåla, till, välja, förra, fortfara, läst c, senast, sist, slutligen, vara, position, stå, ställ, ställa sig upp, ställning, stativ, vittnesbås, motstå, stå emot, baissespekulant c, bära, björn c, frambringa, inneha, uthärda, vittna, låta, lida, tillåta, bäck c, driva, flöde n, kandidera, leda, rinna, rinnande n, runda c, springa, ström c, styra, buk, mage c

suositut haut
pääaine nojata metrinen poistua hevoskärryt kunta