komentaa easyword   andra, andrahandsvara c, bågsekund c, bifalla, instämma, ögonblick n, sekond c, sekundant c, sekundera, stödja, stödjande c, tvåan, utskottsvara c, avdela, beskriva, detachement, detachera, detalj c, detaljer, detaljerat, enskildhet c, information, kommendera, kommendering, oväsentlighet, räkna upp, specificera, ta ut, upplysning, utkommendering, [[oväsentlig]] [[sak]], kommando n, order c

suositut haut
kalveta luumunpunainen hän petroli kassakirstu epäilemättä