korvata easyword   avlösa, ersätta, tränga undan, offsettryck n, avlysa, avskaffa, avbytare c, substituera, substitut, dubbel, dubbelgångare, dubbelvika, dubbelvikt, dubbla, dubblera, duplicera, fördubbla, runda, tvåfaldig, tvetydig, byta mot, byta ut, avhjälpa, förse, gottgöra, leverera, supplera, tillgodose

suositut haut
Juppiter hämminki täydellinen kolo paimen levy