korvata easyword   avlösa, ersätta, tränga undan, offsettryck n, avlysa, avskaffa, avbytare c, substituera, substitut, dubbel, dubbelgångare, dubbelvika, dubbelvikt, dubbla, dubblera, duplicera, fördubbla, runda, tvåfaldig, tvetydig, byta mot, byta ut, avhjälpa, förse, gottgöra, leverera, supplera, tillgodose

suositut haut
ylähanka kaheli neliöjuuri tikari hamsteri umlaut