kuvata easyword   bild fi c, image fi c, karta fi c, kartlägga fi, stadskarta fi c, framställa fi, skildra fi, beskriva fi, foto fi n, fotografi fi n, skissera fi, representera fi

suositut haut
ilmoittaa ampua puoltava balalaikka väli-ikkuna ranskalaiset perunat

: