kyky easyword   bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, mening c, sinne n, färdighet c, skicklighet c, begåvning c, donera, gåva c, present c, skänk c, skänka, förmåga c, kanske, kraft c, makt c, skulle kunna, styrka c, applåd c, bunt c, flank, ge, hand c, handlag n, handstil c, handtag n, hjälpa, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, tvärhand c, underskrift c, visare c, talang c, talent c, fakultet c, kollegium n, lärarkollegium n, befogenhet c, kapacitet c, lämplighet c, sexualitet c, sexuell identitet c

suositut haut
koe niemi vaikute Brasilia nielaus joukkomurhata