kyky easyword   bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, mening c, sinne n, färdighet c, skicklighet c, begåvning c, donera, gåva c, present c, skänk c, skänka, förmåga c, kanske, kraft c, makt c, skulle kunna, styrka c, applåd c, bunt c, flank, ge, hand c, handlag n, handstil c, handtag n, hjälpa, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, tvärhand c, underskrift c, visare c, talang c, talent c, fakultet c, kollegium n, lärarkollegium n, befogenhet c, kapacitet c, lämplighet c, sexualitet c, sexuell identitet c

suositut haut
huutomerkki sotilaskarkuri riista uhrautua etujoukko turvata