liittää easyword   kurs, nubb, nubba, böj, haka, hake, hook, krok, kroka, skruv, sammanfoga, slå samman, dubbel, dubbelgångare, dubbelvika, dubbelvikt, dubbla, dubblera, duplicera, ersätta, fördubbla, runda, tvåfaldig, tvetydig, alliera, allierad, bundsförvant c, suffix, lapp, foga ihop, förena, förenad, gemensam, joint c, jolle c, joppe c, kåken c, led c, skarv c, ställe n, sylta c, stickling, transplantat, transplantera, ymp, ympa, avtal n, bilägga, blanda, blandning c, förening c, förlika, förlikning c, försvåra, förvärra, gård c, göra upp, inhägnad c, läger n, överenskommelse c, sammansatt, sammansatt ämne n, sammansättning c, bifoga, fästa, sätta fast, vidfoga, förbinda, förbindning c, kontakt c, splits c, splitsa, sammanfatta, bestiga, montera, associera, förknippa, umgås

suositut haut
hevoskotka kauko- mäki väärentää toinen persoona munuainen