merkitys easyword   bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, mening c, sinne n, längd c, magnitud c, norm c, skenbar magnitud c, storlek c, göra tyngre, massa c, tynga, tyngd c, vikt c, vikta, vinkla, bäring c, hållning c, lager n, signifikans c

suositut haut
yrittäjä tyhjentää jäsentää -ton seksiorja ryöstää