merkitys easyword   bemärkelse c, betydelse c, förnuft n, förstånd n, mening c, sinne n, längd c, magnitud c, norm c, skenbar magnitud c, storlek c, göra tyngre, massa c, tynga, tyngd c, vikt c, vikta, vinkla, bäring c, hållning c, lager n, signifikans c

suositut haut
parhaiten nappula taivaallinen punnus hurskastelu jälleensyntyminen