molemmat easyword   antingen fi, båda fi, eller fi, endera fi, heller fi, vardera fi, vilken som fi

suositut haut
jannu ohjata olettaa silitys sillä aksiomaattinen

: