noin easyword   cirka, ungefär, uppskattningsvis, angående, om, på, på väg att, runt, kring, omkring

suositut haut
pyytää lykätä luonnonvärinen vankeus pallonmenetys ravintola