noin easyword   cirka fi, ungefär fi, uppskattningsvis fi, angående fi, om fi, på fi, på väg att fi, runt fi, kring fi, omkring fi

suositut haut
Valakia vasenkätinen nostajalihas -ton lakka monikielinen