noin easyword   cirka fi, ungefär fi, uppskattningsvis fi, angående fi, om fi, på fi, på väg att fi, runt fi, kring fi, omkring fi

suositut haut
Nike viilto oksentaminen koitto pohja halssi