ohjata easyword   arbeta, arbete n, åstadkomma, bearbeta, driva, fungera, gå, jobb n, jobba, verk n, lots c, pilot c, pilotavsnitt n, styrman c, direkt, leda, omedelbar, rikta, styra, applåd c, bunt c, flank, förmåga, hand c, handlag n, handstil c, handtag n, hjälpa, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, skicklighet, tvärhand c, underskrift c, visare c, stut, godståg n, kedja c, öva, persontåg n, pulståg n, tåga, träna, bly n, föra, förhand c, ledning c, ledtråd c, lod n, stift n, åka, åktur c, drev n, drift c, driva på, drivenhet n, drivkraft c, fälttåg n, färd c, framföra, infart c, kampanj c, köra, sporra, uppfart n, väg c, valla, fluga c, fly, flyga, gylf c, tvåvinge c, hänvisa, mentor c, kontroll, kontrollera, kontrollgrupp c, kontrollinstans c, säkerhetsmekanism c, självbehärskning c

suositut haut
inflaatio -mainen öykätä kirkastaa kuten etäinen