olla easyword   korståg, född igår, vara, antal n, heltal n, numerär c, numerus n, nummer n, numrera, -s, bli, existera, finnas, finnas till, ha, hålla på att, ligga, sitta, ske, vara lika med, utgöra, ackompanjera, beledsaga, göra sällskap, göra sällskap med, sälla sig tillhopa, slå följe med, ha snöbollskrig, stå fast vid, bära, föra, förfölja, hemsöka, mötesplats, träffpunkt, dubbel, dubbelgångare, dubbelvika, dubbelvikt, dubbla, dubblera, duplicera, ersätta, fördubbla, runda, tvåfaldig, tvetydig, hålla med, komma överens, vara överens, vara överens om, erhålla, fallskärmshopp, ådra sig, resultat n, baissespekulant c, björn c, frambringa, inneha, tåla, uthärda, vittna, äga, få, måste, vara tvungen, ljuga, lögn c, konstruera, märke n, producera, summa, bom, bomma, fröken, miss c, missa, misslyckande n, sakna, undvika, delta, närvara, godmorgon n, gomorron n, morgongrus n, sömn c, sova, sovande n, tupplur c, bäck c, driva, flöde n, kandidera, leda, rinna, rinnande n, springa, ström c, styra, välkomnas

suositut haut
kostuttaa piste pärstä yritykset saapas ponnistella