omaisuus easyword   förmögenhet, mint c, mintgrön, multum, mynta, myntverk n, prägla, äga c, dödsbo n, egendom c, stånd n, sterbhus n, tillfällighet c, tur c, egenskap, rekvisita c, effekt c, effektuera, resultat n, sätta i verket, sätta igång, utverka, verkställa

suositut haut
mokata tulva intuitiivinen seemiläinen hilpeys omalaatuinen