omaisuus easyword   förmögenhet, mint c, mintgrön, multum, mynta, myntverk n, prägla, äga c, dödsbo n, egendom c, stånd n, sterbhus n, tillfällighet c, tur c, egenskap, rekvisita c, effekt c, effektuera, resultat n, sätta i verket, sätta igång, utverka, verkställa

suositut haut
iskemä paniikki jäädä asia itkeä alus