painaa easyword   väga, avtryck n, texta, trycka, press c, tryckpress c, gasen i botten

suositut haut
permutoida heprea pahentaa panettelija ottaa hirsi