parantaa easyword   läka, bota, kur c, kurera, förbättra, reparera, bli bättre, befordra, uppdatera, uppgradera, uppgradering c, uppvärdera, ändra, korrigera, redigera, botemedel n, lätta

suositut haut
irti hinta isku liikuttunut -kin ponnistella