pelata easyword   rädd, försiktig, varsam, befara, frukta, fruktan, rädas, rädsla c, skräck, agera, drag n, drama n, lek c, leka, pjäs c, skådespel n, spela, spela upp, teaterpjäs c, teaterstycke n

suositut haut
lentävä lautanen [[asettaa]] [[jonoon]] bosnia yksikkö levy soopa