säle easyword   kyndel c, salt, välsmakande, avknoppning c, flisa c, sticka c, utbrytargrupp c, utbrytning c, jävla, livagn, speta, auktion c, försäljning c, rea c, realisation c, dela, flytta isär, fragment n, hål n, lämna, skiljas, söndra, spagat, splittra, spricka c, fläcka, ful, fult, grumlig, ojuste, orättmätig, oren, orena, osnygg, osnyggt, skita ner, skitig, smutsa ner, smutsig, smutsigt, snuskig, bordssalt n, koksalt n, krydda, salta, salthaltig

Esimerkkilauseet

: ux|en|He celebrated after the sale of company.

: ux|en|They are having a clearance sale: 50% off.

suositut haut
synonyymi näennäinen [[saada]] [[ulos]] uuslatina reuna tartu hetkeen