siirto easyword   drag n, flytt c, flytta, flytta på sig, flytta sig, föreslå, röra, röra på sig, röra sig, rörelse c, överföra, ändra, arbetspass n, arbetsskift n, byta, byte n, skifta, skifte n, skifttangent c, växel c, växla, åka, bli, fara, försök n, försvinna, fungera, gå, go c, låta, ljuda, passa, resa, säga, tur c, överföring c, transmission c, växellåda c, agera, drama n, lek c, leka, pjäs c, skådespel n, spela, spela upp, teaterpjäs c, teaterstycke n

suositut haut
ketjuttaa puhuttu hanttapuli seurustella piestä kissaeläin