siirto easyword   drag n, flytt c, flytta, flytta på sig, flytta sig, föreslå, röra, röra på sig, röra sig, rörelse c, överföra, ändra, arbetspass n, arbetsskift n, byta, byte n, skifta, skifte n, skifttangent c, växel c, växla, åka, bli, fara, försök n, försvinna, fungera, gå, go c, låta, ljuda, passa, resa, säga, tur c, överföring c, transmission c, växellåda c, agera, drama n, lek c, leka, pjäs c, skådespel n, spela, spela upp, teaterpjäs c, teaterstycke n

suositut haut
nöyryyttää ei ole linnoitus molempikätisyys är katalyytti