syöttää easyword   affär c, dela, ge, giv c, handla, kontrakt n, langa, pakt c, sälja, transaktion c, uppgörelse c, beck n, kast n, kasta, lägga, plan c, resa, slänga, ton c, tonhöjd c, bantning, diet c, föda c, kost c, inträda, mata in, avtjäna, betäcka, fungera, serva, serve, servera, uppvakta, foder n, leva på, livnära sig, avhjälpa, förse, gottgöra, leverera, supplera, tillgodose, assist, assistera, bistå, stödja, knapp c, morsenyckel c, nyckel-, skär n, tangent, tonart c, förflytta, gå, pass n, passa, passage, passera

suositut haut
susimainen kahdeksankulmio voida ruutu rahoittaa kosteus