toimia easyword   arbeta, arbete n, åstadkomma, bearbeta, driva, fungera, gå, jobb n, jobba, verk n, värd c, åliggande n, bjudning c, förrättning c, funktion c, kall n, subrutin c, syssla c, tillställning c, tjänstgöra, uppgift c, verka, beräkna, gå ihop, gå ut, räkna ut, rätsida, stämma, träna, avtjäna, betäcka, serva, serve, servera, uppvakta, åka, bli, fara, försök n, försvinna, go c, låta, ljuda, passa, resa, säga, tur c, bäck c, flöde n, kandidera, leda, rinna, rinnande n, runda c, springa, ström c, styra, agera, dåd n, handla, handling c, spela, operera, effekt c, kraft c, makt c, potens c, styrka c

suositut haut
rituaalinen helmi laillisesti ehkä yleinen haaste