tutkimus easyword   artikel c, papper n, pappers-, bock c, bocka, hejda, koll c, kolla, kontroll c, kontrollera, markera, nota c, passa, ruta c, schack c, forska, forskning c, undersökning c, lära, läsa, plugga, studera, studie c, upptäcktsresa c, utforskning c, sond c, utforska

suositut haut
hienostunut hillo muurari barium naisellinen tähdätä