vaikuttaa easyword   arbeta, arbete n, åstadkomma, bearbeta, driva, fungera, gå, jobb n, jobba, verk n, influera, inflytande n, påverka, påverkan c, beröra, drabba, fingera, skada, blick c, kika, kolla, leta, se, se ut, söka, spana, synas, titta, utseende n, slå, slå till, strejk, strejka, stryka, agera, akt, dåd n, handla, handling c, spela, operera, förefalla, tyckas

suositut haut
juliste tiukka kannatinside starttimoottori moukka tarjota