vaikuttaa easyword   arbeta, arbete n, åstadkomma, bearbeta, driva, fungera, gå, jobb n, jobba, verk n, influera, inflytande n, påverka, påverkan c, beröra, drabba, fingera, skada, blick c, kika, kolla, leta, se, se ut, söka, spana, synas, titta, utseende n, slå, slå till, strejk, strejka, stryka, agera, akt, dåd n, handla, handling c, spela, operera, förefalla, tyckas

suositut haut
mutka sivu näyttävä adjunkti metsästys majoittaa