vaikutus easyword   influera, inflytande n, påverka, påverkan c, intryck n, effekt c, effektuera, resultat n, sätta i verket, sätta igång, utverka, verkställa

suositut haut
korrelaatti tähti mädäntyä pesutupa täkki laji