astua

anslutning c, bana c, bilda, distributionsled, fodra, kö c, lina c, linje c, linjera, produktlinje c, rad c, rada upp, replik c, sortiment n, täcka, ansluta till, instämma i, tillträda, fotspår n, fotsteg n, framsteg n, gång c, gångstil c, gå förbi, hopp, hoppa, hoppa över, hoppa till, smita före, inträda, mata in, avtjäna, betäcka, fungera, serva, serve, servera, uppvakta, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, lock n, omslag n, överkast n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka upp, täckmantel c

suositut haut
roskakori karju aarre bulla kohtalo lommoontua