hallinta

direktion c, ledning c, skötsel c, styrelse c, direktör c, kommando n, order c, kontroll, kontrollera, kontrollgrupp c, kontrollinstans c, säkerhetsmekanism c, självbehärskning c

suositut haut
anonyymi teidät [[suunnitella]] [[ohjelma]] klooni kastella aivastaa