hintti easyword   avkasta, avkastning c, avkomma c, behållning c, bög c, fikus c, frukt c, ge, livsfrukt c, nytta c, produkt c, resultat n, älva c, fe c, fis c, fisa, fjärt c, fjärta, fjolla c, poff, prutt c, prutta, blänka, bofink c, glimma, tindra

suositut haut
torstai fasismi veto loiskia entinen minimi