juuria

tillintetgöra, utrota, [[dra upp]] med [[rötterna]], rycka upp med rötterna

suositut haut
eläin matikka teerenpilkku kosketus infinitiivi salvupukki