kasvu

stigande n, svulst c, tilltagande n, tillväxt c, utväxt c, utveckling c, utvidgning c, växtlighet c, vegetation c, vax, växa n, crescendo n, ökning

suositut haut
kotelomekko löytäminen valonnopeus huoltamo loppukoe neliöjalka