kolo easyword   depå c, grop c, kärna c, kärna ur, urkärna, gryt n, håla c, jordkula c, bricka c, chips n, flisa c, krets c, marker c, pjäs c, pommes frites, ruka c, begrava, jorda, jordsätta, land n, lya c, rävgryt n, rävlya c, göra hål, punktera, slå hål, buckla c, grotta c, bo n, bygga bo, näste n, rede n, stapla, tillhåll n, skrattgrop c, smilgrop c, indentering c, indrag n, öppning c, spelöppning c, hack

suositut haut
piidioksidi puhe syöksytorvi vaihtokauppa säilä syöksykierre