mahdollistaa

kraft c, möjliggöra, ursäkta

suositut haut
tyyrpuuri simuloida tukea vetäytyä levitä tuhattasata