oikeudenmukaisuus

eget kapital n, domare c, justitieråd n, rätt, rättvisa

suositut haut
saavutus vertainen leikata vieras desimaaliluku yksityinen