taito easyword

    

farkost c, hantverk n, slöjd n, färdighet c, skicklighet c, applåd c, bunt c, flank, förmåga, ge, hand c, handlag n, handstil c, handtag n, hjälpa, klase c, lämna över, ledsaga, namnteckning c, sida, tvärhand c, underskrift c, visare c, adress, adressera, förbereda, förbereda sig, tal n, konst c, konstverk n, engelsk, engelska f, engelsman m, fakultet c, kollegium n, lärarkollegium n, expertis c

suositut haut
syfilis ilveilijä vasta- hertta muokata torni