vaihto

börs c, byte n, byteshandel c, ändra, arbetspass n, arbetsskift n, byta, flytta, skifta, skifte n, skifttangent c, växel c, växla, behandla, handskas med, handtag

suositut haut
kätkeä poika keskus pornotuottaja lähde varvas